PANJANDHAYA BANTA VAIDYANATHA

KORAGATHANIYA DAIVADA AADISTHALA

Get In Touch

If you have any queries please drop us a message or contact us directly

Our Address

Swamy Koragajja Aadhisthala Kuthar Padav
ಶ್ರೀ ಪಂಜಂದಾಯ, ಬಂಟ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವಸ್ಥಾನ
ಮತ್ತು ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಕುತ್ತಾರು, ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ,
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು-575017, ದ.ಕ.
ಶ್ರೀ ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟ ವೈಧ್ಯನಾಥ ಹಾಗೂ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರದವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ,ಐಶ್ವರ್ಯ,ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ಹರಸಲಿ.